Ruuhkamaksut, uhka vai mahdollisuus

Kävin vastikään keskustelua ruuhkamaksuista. Keskustelukumppanini pitivät ruuhkamaksua mahdollisuutena tiestön ylläpidolle. Ajatus oli se, että he jotka tiestöä käyttävät, osallistuisivat näin tiestön ylläpitoon ja kehittämiseen. Periaatteessa aivan hieno ajatus, pitäähän autoilun kattaa kulunsa.

”he, jotka tiestöä käyttävät, osallistuisivat näin tiestön ylläpitoon ja kehittämiseen.”
Tällä hetkellä Suomessa kerättävistä autoilun erilaisista veroista ja käyttömaksuista merkittävin erä on polttoaineista perittävä polttoainevero, joka on noin 2,9 miljardia euroa. Toiseksi suurin tuotto saadaan polttoaineiden arvonlisäverosta yhteensä noin 1,2 miljardia. Lähes yhtä paljon tulee kertymää vuosittain perittävistä ajoneuvoveroista, jotka ovat yhteensä noin 1,1 miljardia euroa. Kaiken kaikkiaan autoilusta kerättiin noin 8,3 miljardia euroa (luvut vuodelta 2017) (http://www.aut.fi/tilastot/verotus_ja_hintakehitys/valtion_verotulot_tieliikenteesta?download_5196=1).


Mitä tällä rahalla saadaan? ELY-keskuksen mukaan teiden ylläpidossa huolehditaan mm. talvihoidosta, päällystämisestä, siltojen korjauksista, tienvarsien niitosta jne. Tehtäväsisältö kuulostaa tarkoituksenmukaiselta, jos rahat menevät tuohon, ei liene syytä valittaa? (https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kunnossapito2).

”jos rahat menevät tuohon, ei liene syytä valittaa?”


Miksi tiestö rapistuu, paljonko autoilusta pitäisi kerätä rahaa riittävän ylläpidon varmistamiseksi? Vastaus kysymykseen löytyy valtion talousarviosta, jonka mukaan tiestön tarpeisiin varattiin vuodelle 2018 yhteensä 760 miljoonaa euroa. Toisin noin sanoen yhdeksän prosenttia autoilijoilta perittävistä veroista ja käyttömaksuista.
(http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2018&lang=fi&maindoc=/2018/tae/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:241:927:937:)

”mikä olisi ennestään kiireisessä lapsiperhearjessa kohtuutonta.”Loppu osa rahasta käytetään muihin valtion menoihin. Rahalla saadaan paljon hyviä ja tarpeellisia asioita, mutta autoilun kanssa niillä ei ole suoranaista yhteyttä. Tätä taustaa vasten  ruuhkamaksut toteutuessaan olisivat vain yksi lisä autoilijoiden kohtuuttomiin veroluontoisiin maksuihin. Suuri osa meistä olisi valmis vaihtamaan julkisiin kulkuneuvoihin, mutta se edellyttäisi niiden olevan toimivia. Esimerkiksi minulla matka-aika töihin olisi melko tarkkaan 2 tuntia pidempi joka päivä, mikä olisi ennestään kiireisessä lapsiperhearjessa kohtuutonta. Joutuisin jatkossakin menemään autolla, ruuhkamaksut eivät sitä tosiasiaa muuttaisi. Ruuhkaongelmia, liikenteen päästöjä ja muita lieveilmiöitä voidaan tehokkaimmin parantaa julkisen liikenteen tasoa nostamalla, ei autoilijoita rankaisemalla.

Kommentit